Deelrapportage studentenpeiling - Ruimte voor onderwijs tijdens COVID-19

De deelrapportage is onderdeel van het evaluatieonderzoek naar de servicedocumenten voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hoger onderwijs (ho). De documenten bevatten afspraken en maatregelen om tijdens de coronapandemie te kunnen afwijken van wetten en regelgeving om het onderwijs zo goed mogelijk door te laten gaan. De deelrapportage bevat de bevindingen van de studentenpeiling.

Deelrapportage studentenpeiling - Ruimte voor onderwijs tijdens COVID-19 (PDF | 30 pagina's | 1,1 MB)