Ruimte voor onderwijs tijdens corona

Het rapport bevat de evaluatie van de servicedocumenten voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hoger onderwijs. De documenten bevatten afspraken en maatregelen om tijdens de coronapandemie te kunnen afwijken van wetten en regelgeving om het onderwijs zo goed mogelijk door te laten gaan.

Ruimte voor onderwijs tijdens corona (PDF | 35 pagina's | 832 kB)