Afschrift brief Adviesaanvraag koloniale archieven


Afschrift van de brief van staatssecretaris Uslu (OCW) aan de Raad voor Cultuur. In de brief vraagt zij advies over de omgang met archieven uit de koloniale tijd.