Kamerbrief nazending actieve openbaarmaking beslisnota's wetsvoorstel investeringsverplichting Nederlands cultureel AV-aanbod

Staatssecretaris Uslu (OCW) stuurt een nazending van enkele beslisnota's naar de Tweede Kamer. De beslisnota’s hangen samen met het wetsvoorstel investeringsverplichting Nederlands cultureel audiovisueel aanbod. Het wetsvoorstel gaat over wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting voor Nederlands cultureel audiovisueel product. Zij geeft een korte toelichting bij de beslisnota's.

Kamerbrief nazending actieve openbaarmaking beslisnota's wetsvoorstel investeringsverplichting Nederlands cultureel AV-aanbod (PDF | 1 pagina | 222 kB)