Kamerbrief bij 3e voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs

Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) sturen de Tweede Kamer de 3e voortgangsrapportage van het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs). Dit is een programma om  vertragingen door corona in de leergroei en ontwikkeling van leerlingen en studenten te herstellen. Zij bespreken daarbij de ontwikkelingen bij leerlingen en studenten in het schooljaar 2021-2022. Ook bespreken zij de uitvoering van de plannen van scholen en onderwijsinstellingen. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

Kamerbrief bij 3e voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs (PDF | 18 pagina's | 1,1 MB)

Bijlagen