Antwoorden op Kamervragen over Capaciteitsplan 2024-2027

Minister Kuipers (VWS), minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) en minister Dijkgraaf (OCW) geven antwoord op vragen over het Capaciteitsplan 2024-2027. De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.

Antwoorden op Kamervragen over Capaciteitsplan 2024-2027