Resultaten rekentoets 2015

Hieronder staan de resultaten van de rekentoets 2015 in het voortgezet onderwijs op school- en vestigingsniveau. De landelijke resultaten van 2015 zijn al eerder openbaar gemaakt. En er is een toelichting bij de nieuwe gegevens.

De gemiddelde cijfers en voldoendepercentages zijn berekend over alle eindexamenkandidaten met een uitslag (dus geslaagd of gezakt).
Van scholen en vestigingen waar minder dan 10 leerlingen een uitslag hadden, zijn de resultaten van de rekentoets niet vermeld. Het niet-bekostigd onderwijs en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs zijn niet meegerekend. Een analyse van de resultaten op landelijk niveau staat op Onderwijs in Cijfers.