Gemeenschappelijke Agenda Hoger Onderwijs LSVb, ISO, VH en VSNU

In deze Gemeenschappelijke Agenda benadrukken de betrokken partijen, te weten de Landelijke Studentenvakbond (LSVb), het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO), de Vereniging Hogescholen (VH) en de Vereniging van Universiteiten (VSNU) het belang van onderwijs van wereldformaat. De partijen willen blijven inzetten op verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van het Nederlandse hoger onderwijs.