MBO BurgerschapLab eindpublicatie

Het MBO BurgerschapLab is ontwikkeld om studenten te helpen burgerschap uit te dragen en verder te
ontwikkelen. De labs zijn 4 keer georganiseerd in Amsterdam, Den Haag, Zwolle en Eindhoven. Tijdens deze labs hebben studenten en docenten samengewerkt aan voorstellen om het
burgerschapsonderwijs te verbeteren.