MBO BurgerschapLab eindpublicatie

Het MBO BurgerschapLab is ontwikkeld om studenten te helpen burgerschap uit te dragen en verder te ontwikkelen. De labs zijn 4 keer georganiseerd in Amsterdam, Den Haag, Zwolle en Eindhoven. Tijdens deze labs hebben studenten en docenten samengewerkt aan voorstellen om het burgerschapsonderwijs te verbeteren. Op woensdag 27 maart 2019 presenteerden zij 15 concrete voorstellen.

Voor 3 voorstellen lag een aanjaagsubsidie van 50.000 euro klaar om ze in schooljaar 2019/2020 verder uit te werken en waar mogelijk uit te testen.

De winnende voorstellen waren:

  • De Blanco Methode: voorstel voor een nieuwe opzet van het vak burgerschap waarbij studenten meer keuzevrijheid hebben, thema’s worden gekozen via online enquêtes en elk semester met een burgerschapsdag wordt afgesloten. (winnaar juryprijs)
  • #NoBullshit: voorstel voor een multimediale campagne om het imago van het vak burgerschap te verbeteren. (winnaar publieksprijs)
  • The Matrix: een digitale database waarmee studenten zelf werk- en toetsvormen kunnen selecteren die passen bij één van de thema’s (domeinen) die in de klas behandeld worden. (tweede plaats publieksprijs)

Op de website van het Kennispunt MBO Burgerschap wordt geregeld gepubliceerd over de voortgang van de uitwerking van de voorstellen.