Servicedocument voor schoolbesturen funderend onderwijs coronavirus COVID-19 - versie 23 januari en aanvulling 3 februari

Dit servicedocument geeft schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs handvatten bij de uitvoering van de landelijke maatregelen COVID-19. Daarnaast vindt u hier de richtlijnen voor het heropenen van de scholen in het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs per 8 februari 2021. En de richtlijnen voor het heropenen van de scholen in het voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs per 2 maart 2021.