Kennisagenda OCW 2015

In de Kennisagenda OCW worden toekomstige maatschappelijke uitdagingen en bijbehorende kennisthema’s op de terreinen onderwijs, cultuur en media en wetenschap geformuleerd. De kennisthema’s zullen de komende periode samen met kennisinstellingen worden uitgewerkt in onderzoekbare vragen. De Kennisagenda heeft tot doel toekomstig beleid van een solide kennisfundament te voorzien.