Onderwijs op een andere locatie dan de school

Een onderzoek naar de mogelijkheden die de huidige wet- en regelgeving biedt om maatwerk te leveren aan individuele kinderen voor wie onderwijs op een school tijdelijk of gedeeltelijk niet mogelijk of wenselijk is.