Afspraken over de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs

Het onderzoek richt zich op afspraken die basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs hebben gemaakt over de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs. Deze afspraken kunnen betrekking hebben op meerdere onderwerpen, zoals advisering, toelating en plaatsing, en gebruik van het onderwijskundig rapport.