Basis voor Cultuureducatie, handreiking voor de toekomst van binnen- en buitenschoolse cultuureducatie

Kunst en cultuur zijn onmisbaar voor de vorming van jonge mensen. Een samenleving
die kinderen en jongeren serieus neemt, zorgt daarom voor goede cultuureducatie (beeldende kunst, dans, drama en muziek, media, literatuur en erfgoed) die
bereikbaar is voor alle leerlingen. Deze handreiking beschrijft wat daarvoor nodig is
en ondersteunt zo bestuurders en beleidsmakers om cultuureducatie te versterken.