OECD TALIS Initial Teacher Preparation Study: Country Background Report The Netherlands

Dit document beschrijft hoe in Nederland leraren worden opgeleid. Het is opgesteld voor het Initial Teacher Preparation project van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Dit document is in het Engels.