IPTO: bevoegdheden en vakken in het vo (peildatum 1 oktober 2016)

Dit rapport beschrijft het met IPTO gemeten percentage bevoegd gegeven lessen in het voortgezet onderwijs (vo), met als peildatum 1 oktober 2016. IPTO staat voor Integrale Personeelstelling Onderwijs.