Zicht op zo veel meer

In dit advies is nagegaan welke stappen de overheid kan nemen om het Nederlandse audiovisuele bestel toekomstbestendig te maken. Vanuit cultureel, economisch en maatschappelijk perspectief hebben wij ontwikkelingen in de audiovisuele wereld geanalyseerd en daaraan adviezen verbonden.