Selectie in de WO-Master - tussenrapportage

Onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs naar de mate waarin masteropleidingen in het wetenschappelijk onderwijs (wo) selecteren en welke eisen zij daarbij stellen. Deze tussenrapportage beschrijft de eerste resultaten van het lopende onderzoek naar de situatie in het studiejaar 2017-2018.