Selectie bij opleidingen met een numerus fixus en de toegankelijkheid van het hoger onderwijs

De centrale vraag in dit onderzoek is in welke mate de selectie bij numerusfixusopleidingen in het hoger onderwijs van invloed is op de toegankelijkheid voor kandidaten.