Beroepsgerichte vakken in het vmbo

Deze notitie vormt een inventarisatie van wat er bekend is over de huidige leraren beroepsgerichte vakken in het vmbo uit IPTO, hoeveel leraren er bevoegd zijn voor deze vakken volgens BRON HO, hoeveel studenten er in opleiding zijn voor een bevoegdheid in deze vakken, en hoeveel personen met een bevoegdheid in het onderwijs werken blijkens cijfers van het CBS en DUO.