'Benchmark: man-vrouw verhoudingen in raden van bestuur en raden van commissarissen van de 200 grootste Nederlandse bedrijven die vallen onder de Wet Bestuur en Toezicht (Wbt)'

Deze benchmark van 200 grote Nederlandse bedrijven laat zien dat de man-vrouwverhouding aan de top niet evenwichtig is en dat 90 bedrijven niet transparant zijn over de man-vrouwverhouding in hun Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen. Van de 110 bedrijven die wel transparant zijn voldoen slechts 13 volledig aan het streefcijfer. 37 bedrijven zijn goed op weg. De laatste 60 bedrijven voldoen niet aan het streefcijfer.