Evaluatie Klachtenregeling po/vo

Dit onderzoek richt zich op het functioneren van de klachtenregeling in de praktijk en borduurt voort op de verbetersuggesties en aanbevelingen uit de eerdere evaluatie in 2013. Het doel van dit onderzoek is vast te stellen hoe de klachtenregeling op scholen in de praktijk functioneert.