Onderzoeksrapport financiële functie OCW

Rapport over de staat en kwaliteit van de financiële functie van OCW.

Het onderzoek is gedaan op verzoek van de directie Financieel Economische Zaken (FEZ). Het geeft een bruikbaar beeld van de staat en kwaliteit van de financiële functie van OCW. FEZ is hoeder van de financiële functie en maakt ook onderdeel uit van de financiële functie. Om die reden vindt FEZ het belangrijk dat de financiële functie zich blijft ontwikkelen en verbeteren, in een richting die het beste past bij OCW. Het rapport biedt daar goede aanknopingspunten voor.

FEZ constateert dat het gekozen controlmodel bij OCW in grote lijn goed functioneert en ook gewaardeerd wordt. Daarbij benoemt de ADR wel een aantal aandachts- en verbeterpunten. Hiermee gaat FEZ aan de slag gaat.