Het verhaal achter de financiële cijfers

Het rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar de oorzaken van de toename van reserves van onderwijsinstellingen. Aanleiding voor het onderzoek waren de conclusies uit de Financiële Staat van het Onderwijs 2017.