Groepsgrootte en leerling-leraarratio 2019 Bijlage 3

Afschrift van de brief van Centerdata aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW). Centerdata informeert het ministerie van OCW over de beordeling (validatie) van de berekening van de gemiddelde groepsgrootte in het basisonderwijs.

Groepsgrootte en leerling-leraarratio 2019 bijlage 3 (PDF | 2 pagina's | 662 kB)