Referentieraming OCW 2020

De referentieraming 2020 presenteert de ontwikkeling van het aantal leerlingen en studenten voor de jaren tot en met 2035. De ramingen dienen als onderbouwing voor de begroting voor 2021 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

De ramingen zijn tot stand gekomen en vastgesteld vóór de uitbraak van COVID-19 in Nederland en de daaropvolgende maatregelen. Er is dus ook geen rekening gehouden met de mogelijke effecten daarvan op de onderwijsdeelname.

Een publieksvriendelijke weergave van de referentieraming 2020 is te vinden op de website Onderwijs in Cijfers.

Tabellen en grafieken data uit het rapport van de referentieraming zijn beschikbaar in Open Document Format.

Referentieramingen 2020 (PDF | 96 pagina's | 891 kB)