Verbeteren van onderwijskwaliteit en versterken van professionaliteit

Het rapport bevat de eindevaluatie van het bestuursakkoord voor het primair onderwijs (PO) en het sectorakkoord voor het voortgezet onderwijs (VO).

Verbeteren van onderwijskwaliteit en versterken van professionaliteit (PDF | 64 pagina's | 1,6 MB)