Kader doelfinanciering: Lumpsum en bijzondere financiering in perspectief

Het document richt zich op het onderscheid tussen de bestedingen van de lumpsumbekostiging en de bijzondere bekostiging in het onderwijs.

Kader doelfinanciering: Lumpsum en bijzondere financiering in perspectief (PDF | 5 pagina's | 466 kB)