IBO Onderwijshuisvesting funderend onderwijs - Een vak apart - Een toekomstbestendig onderwijshuisvestingsstelsel

Het rapport bevat een advies van het interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) over verbeteringen van het huisvestingsstelsel voor scholen in het funderend onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs).