Anders organiseren in primair onderwijsteams: een zoektocht naar minder werkdruk en meer werkgeluk

Onderzoek hoe de inzet van onderwijsassistenten en taakdifferentiatie binnen teams op basisscholen kunnen bijdragen aan het terugdringen van het lerarentekort, het verminderen van werkdruk en verzuim, het verhogen van arbeidstevredenheid en het gelijk houden of verhogen van de onderwijskwaliteit.

Anders organiseren in primair onderwijsteams: een zoektocht naar minder werkdruk en meer werkgeluk (PDF | 82 pagina's | 1,1 MB)