Zij-instroom po, vo en mbo

Het rapport bevat een kwalitatief evaluerend onderzoek in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs (vo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) naar de subsidieregeling voor zij-instroom in het beroep en de inrichting van zij-instroomtrajecten.

Zij-instroom po, vo en mbo (PDF | 72 pagina's | 2 MB)