Het verhaal bij de cijfers uit de Leerplichttelling 2020-2021

Rapport van Ingrado. Het rapport bevat de resultaten van een enquête onder leerplichtorganisaties over schoolverzuim in het schooljaar 2020/2021 in samenhang met de COVID 19 pandemie.