Implementatie monitor NPO 1e tussenmeting

De rapportage bevat tussenmetingen van de bestedingsplannen in 2022 voor het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hoger onderwijs. Het NP Onderwijs is een plan uit 2021 om de gevolgen van de coronapandemie in het onderwijs op te vangen en te werken aan herstel.

Implementatie monitor NPO 1e tussenmeting (PDF | 36 pagina's | 1,3 MB)