Nationaal Programma Onderwijs Tweede voortgangsrapportage: mbo-ho en onderzoek

Het rapport gaat over de voortgang van het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hoger onderwijs. Het NP Onderwijs is een plan uit 2021 om de gevolgen van de coronapandemie in het onderwijs op te vangen en te werken aan herstel.

Nationaal Programma Onderwijs Tweede voortgangsrapportage: mbo-ho en onderzoek (PDF | 21 pagina's | 2,7 MB)