Besluit Wob-verzoek over de stichtingen Bloemfleur en Acato

Besluit op Wob-verzoek om informatie over de stichtingen Bloemfleur en Acato. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).