Besluit Wob-verzoek om informatie over de wijziging van het besluit omtrent het verstrekken van de statusverklaring VO in het Engels

Besluit op Wob-verzoek om informatie over de wijziging van het besluit omtrent het verstrekken van de statusverklaring VO in het Engels. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).