Besluit Wob-verzoek om informatie rijksbekostiging voor het verlenen van graden bij alle tweede studies

Besluit Wob-verzoek om informatie over de rijksbijdrage voor tweede voltijdige studies. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).