Besluit Wob-verzoek om openbaarmaking van het document 'Projectplan MBO Card'

Besluit Wob-verzoek om openbaarmaking van het document 'Projectplan MBO Card'. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).