Besluit Woo-verzoek subsidiebeschikking innovatie filmtheaters

Besluit op een verzoek om de beschikking over de projectsubsidie innovatie filmtheaters/-huizen (Cinema Digitaal). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).