Dialoogdagen Aanpak Laaggeletterdheid 2020+

Hoe kunnen we de komende jaren nog meer laaggeletterde volwassenen helpen met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden? En hoe zouden we het leesplezier van kinderen en jongeren verder kunnen vergroten? Tijdens de Dialoogdagen (op 19 en 28 juni en op 4 juli 2018) hebben tal van partijen met elkaar gesproken over een nieuwe meerjarige aanpak voor een geletterd en digitaalvaardig Nederland.

Bekijk het verslag van de Dialoogdagen Aanpak Laaggeletterdheid 2020+