Slotbijeenkomst Burgerschaplab

Op woensdag 27 maart is het zo ver, de voorstellen om het vak Burgerschap op het mbo te verbeteren worden gepresenteerd aan minister Ingrid van Engelshoven.

Sinds oktober jl. werken ruim honderd docenten en studenten verspreid over vier steden in het BurgerschapLab van OCW aan voorstellen om het vak Burgerschap aantrekkelijker te maken. Op 27 maart 2019 worden de voorstellen gepresenteerd. Voor drie voorstellen ligt een aanjaagsubsidie van 50.000 euro klaar om ze verder uit te werken. Studenten, docenten en iedereen met interesse in burgerschap op het mbo zijn van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn.

Ben jij ook benieuwd naar de voorstellen, meld je dan aan voor 21 maart 2019. De bijeenkomst duurt van 17.30 uur tot 19.30 uur en vindt plaats bij het Ministerie van OCW in Den Haag. Het precieze programma krijg je nog toegestuurd.

Mocht je nog vragen hebben mail dan naar: burgerschaplab@minocw.nl

Aanmeldformulier slotbijeenkomst Burgerschaplab

Heeft u deelgenomen aan de burgerschaplabs?
avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens voor de organisatie van de slotbijeenkomst Burgerschaplab. Indien u niet geselecteerd wordt voor deelname, dan vernietigen wij uw gegevens. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld. Uw gegevens worden alleen gebruikt om het evenement te organiseren en zullen naderhand verwijderd worden.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om het event te organiseren en u geen toegang kunnen verlenen tot de slotbijeenkomst van het Burgerschaplab.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Uw gegevens worden gebruikt om u toegang te kunnen verlenen tot de Hoftoren, waar het evenement plaats zal vinden. De beveiliging zal een lijst met uw naam hebben om u toe te kunnen laten tot het gebouw. Daarnaast zal uw naam op een badge gedrukt worden voor de herkenbaarheid tijdens de bijeenkomst.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Indien er teveel aanmeldingen zijn en u geen deel kunt nemen aan de slotbijeenkomst zullen uw gegevens in maart 2019 verwijderd worden. Indien u wel aanwezig kunt zijn, worden uw gegevens na één jaar uit onze systemen verwijderd.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *