HO tour, hoger onderwijs van de toekomst

Onze toekomst maken we samen. De vraag is hoe het hoger onderwijs er in de toekomst uit moet zien. De afgelopen maanden was de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in gesprek met studenten, docenten, bestuurders en andere stakeholders in het hoger onderwijs.

De opbrengsten van de gesprekken in de HO-tour leveren een bijdrage aan de Strategische Agenda hoger onderwijs, onderzoek en wetenschap, die in de zomer van 2015 verschijnt.

Compilatievideo HO-tour

Investeren in de toekomst

Uitdagend en excellent hoger onderwijs in de toekomst vraagt om extra investeringen.
In januari 2015 is de Wet Studievoorschot Hoger Onderwijs aangenomen door de Eerste Kamer. Daarmee worden nieuwe investeringen mogelijk gemaakt en tijdens de tour is de minister in gesprek gegaan over de besteding van deze investeringen.

Essaywedstrijd: hoger onderwijs in 2030

Hoe zorgen we ervoor dat ons hoger onderwijs nóg beter wordt? Hoe zorgen we ervoor dat studenten nóg meer uit hun studie halen? Waar kan het geld dat vrijkomt door het studievoorschot het beste in worden geïnvesteerd? Minister Bussemaker heeft studenten uitgedaagd om een essay te schrijven over het hoger onderwijs van de toekomst. In totaal zijn er 67 essays ingediend. Tijdens de Slotconferentie op 2 maart zijn de winnaars bekend gemaakt. De 3 winnaars zijn:

  1. Karlijn Ligtenberg
  2. Tom Bolsius 
  3. Roel Meijvis

De tour

De HO-tour bestond onder meer uit 5 regiobijeenkomsten, waarin uitdagend hoger onderwijs en de bijbehorende kwaliteitscultuur centraal stonden. Daarnaast werd gediscussieerd op Twitter en via de LinkedIn-pagina van OCW.

Op deze pagina kunt u per bijeenkomst alle informatie terugvinden, zoals het programma, foto's, verslagen en filmpjes.

Naast de 5 regiobijeenkomsten werden er ook nog een aantal kleinere themabijeenkomsten georganiseerd. Zo ging de minister in gesprek met werkgevers en de privaatinstellingen.

Top 5

Bij elke bijeenkomst mochten een student en een docent een suggestie doen voor het aanpassen van de Top 5 met investeringsprioriteiten. De originele Top 5 werd opgesteld door ISO en LSVb, en wijzigde na elk bijeenkomst.

Tijdens de Slotconferentie heeft de minister de pitches die gedurende de HO-tour in de Top 5 zijn gezet, samengevat in 5 lijnen:

  1. Bildung en persoonlijke ontwikkeling
  2. Kwalitatief en kleinschalig onderwijs
  3. Aansluiting en doorstroming van en naar ho, en naar arbeidsmarkt
  4. Stevig inzetten op digitalisering en flexibilisering die bijdraagt aan een stimulerende kwaliteitscultuur
  5. Verwevenheid onderwijs en onderzoek

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over de HO-tour? Stuur dan een mail naar hotour@minocw.nl.

Bijeenkomsten HO-tour

 Regio en locatie

 Datum  Thema's

Documenten

Thema,

Universiteit Utrecht

 29 september

Lerarenagenda, docent carrières Samenvatting ontbijtbijeenkomst onderwijscarrières
Noord,

Hogeschool Stenden

 6 oktober

10.30-16.30

Internationalisering en regionalisering

Discussienotitie

Dagprogramma

Filmpje sfeerimpressie HO-tour

Sfeerverslag regio Noord

Foto-impressie

Oost,

Hogeschool Arnhem Nijmegen

29 oktober

13.30-18.00 uur

Doorstroom beroepskolom en aansluiting arbeidsmarkt

Discussienotitie

Dagprogramma

Sfeerverslag regio Oost

Filmpje sfeerimpressie HO-tour

Foto-impressie

Thema,

NRTO, regio Utrecht

19 november

Onbekostigd onderwijs

Sfeerverslag themabijeenkomst NTRO

Foto-impressie

Zuid,

Universiteit Maastricht

24 november

13.00-19.00 uur

Instelling van de toekomst

Discussienotitie

Dagprogramma

Filmpje sfeerimpressie HO-tour

Foto-impressie

Sfeerverslag regio Zuid

Thema,

VNO-NCW, Amsterdam

14 januari

13.00-18.00 uur

Werkgeversbijeenkomst

Aansluiting op de arbeidsmarkt

Verslag werkgeversbijeenkomst
Midden,

Hogeschool Utrecht

19 januari

14.00-20.00 uur

Digitalisering en flexibilisering

Dagprogramma

Discussienotitie

Filmpje sfeerimpressie HO-tour

West,

Universiteit Leiden

2 februari

10.00-15.30 uur

Kwaliteitscultuur

Dagprogramma

Discussienotitie

Sfeerverslag regio West

Filmpje sfeerimpressie HO-tour

Thema,

alleen voor genodigden

18 februari

14.00-16.00 uur

University College

Sfeerverslag

Thema,

Leiden

27 februari

16.30-19.00 uur

(Besloten) bijeenkomst met studentenverenigingen

Slotconferentie
(besloten bijeenkomst)

2 maart

9.30-17.00 uur

De Fabrique, Maarssen

Dagprogramma

Discussienotitie

Filmpje sfeerimpressie Slotconferentie

Impressie Slotconferentie