Bijeenkomst 'Succesverhalen leerlingendaling in primair en voortgezet onderwijs'

Na een geslaagde 1e editie vindt op 2 november 2017 een 2e editie 'Succesverhalen leerlingendaling in primair en voortgezet onderwijs' plaats in Utrecht.

In 5 interactieve workshops komen verschillende succesverhalen op het gebied van leerlingendaling aan bod. Alle deelnemers kunnen aan 2 workshops deelnemen. De bijeenkomst wordt afgesloten met een lunch. Aan de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. U bent van harte uitgenodigd!

Een unieke kans om ideeën op te doen hoe om te gaan met leerlingendaling, geïnspireerd te raken door goede voorbeelden en uiteraard de mogelijkheid om te netwerken.

 

Programma

  • 9.15 uur - Inloop
  • 9.45 uur - Start workshopronde 1
  • 10.45 uur - Pauze
  • 11.00 uur - Start workshopronde 2
  • 12.00 -13.15 uur - Netwerklunch

Inhoud workshops

Workshop 1 Geen grenzen tussen regulier VO en speciaal onderwijs

Door Albert Weishaupt (Roelof van Echten College)

In Hoogeveen is Eduwiek in gebruik genomen, een onderwijsconcept van het Roelof van Echten College, RENN4, Ambiq en Onderwijscentrum De Twijn. Vanuit de gemeenschappelijke visie dat ieder kind goed onderwijs verdient, hebben speciaal en regulier voortgezet onderwijs hun krachten gebundeld en samen een nieuwe school gerealiseerd. Geen grenzen meer tussen regulier en speciaal onderwijs, maar optimale ontwikkelkansen voor iedere leerling. Dit vraagt bestuurlijke moed. Een gedeelde visie, wederzijds vertrouwen en de bereidheid om eigen organisatiebelangen ondergeschikt te maken aan het gezamenlijke doel zijn noodzakelijke ingrediënten.

Workshop 2 Werk je in de nesten. Van een ander

Door John Vernaus, Vivianne Buteijn (RO groep) & Paul Slegers (SOML)

Krimp verbindt: hoe de 'satéprikker-aanpak' de bedreigingen van krimp ombuigt naar kansen. Aan de hand van 2 voorbeelden: Kindcentrum voor passend onderwijs in leegstaande kerk en Platform hoger onderwijs Roermond. Met ruimte voor vraagstelling van deelnemers. Een tipje van de sluier? 'Zoek je oplossing in de problemen van een ander!'

Workshop 3 Afstandsonderwijs een oplossing voor problemen bij een dalend aantal leerlingen

Door Peter de Visser (Onderwijsgroep Zuidwest-Drenthe)

Door leerlingendaling verdwijnen er scholen waardoor reisafstanden groter worden, klassen kleiner, docenten voor sommige vakken zijn schaars. Dit zijn vaak enorme uitdagingen. Dit vraagt om (innovatieve) oplossingen. Bij RSG Stad en Esch te Meppel hebben ze een deeloplossing gevonden: afstandsonderwijs. In deze workshop wordt u interactief meegenomen in de wereld van interactief onderwijs met camera's en internet. Wat zijn de do's en de don'ts en wat is er nodig om dit te laten slagen?

Workshop 4 Strategische personeelsplanning (SPP) en regionaal transfercentrum (RTC): vooruitkijken, anticiperen, samenwerken

Jack de Bruin (VOION) en Tiny Rompen (Arbeidsmarktplatform PO)

Hoe krijgt u zicht op uw personeelsbehoefte op de lange termijn? VOION ontwikkelt een nieuw strategisch personeelsplanningsmodel. Daarmee kunt u voor uw scholen/bestuur tijdig veranderingen in uw personeelsbehoefte zien aankomen en daarop anticiperen. Met dit nieuwe model maakt u op basis van toekomstscenario's het verschil inzichtelijk tussen de huidige personeelsbezetting en de toekomstige behoefte aan personeel. Dit verschil wordt zowel in kwantiteit (FTE en leeftijd) als in kwaliteit (vak en bevoegdheid) inzichtelijk gemaakt. Tijdens deze workshop krijgt u een korte uitleg over de scenariomodellen van po en vo en een presentatie van het nieuwe personeelsplanningsmodel. In het tweede deel van de workshop wisselen we met u van gedachten over welke acties u zou kunnen ondernemen wanneer blijkt dat u een personeelstekort of -overschot heeft, zoals bijvoorbeeld regionale samenwerking (in een transfercentrum) om de werkgelegenheidskansen in de regio te behouden en te bevorderen. Op basis van de behoefte van u als deelnemer passen we onze agenda in de workshops daarop aan.

Jack de Bruin heeft ruime ervaring in de advisering en ondersteuning bij en uitvoering van organisatie (in)richtingsvraagstukken en reorganisaties als gevolg van krimp of een veranderende werkomgeving. Tiny Rompen is krimpexpert en heeft ruime ervaring om te komen tot RTC-vorming in de regio. Daarnaast heeft zij kennis van meerjarenformatieplanning en strategisch personeel in het Primair Onderwijs.

Workshop 5 Een adequaat antwoord op personele vraagstukken bij krimp en lerarentekort

Door Mini Schouten (Personeelscluster Oost Nederland voor primair onderwijs)

Personeel is het kapitaal van ieder schoolbestuur. De leraar is bepalend voor de kwaliteit en de resultaten in het onderwijs. Tegelijk is het 85% van de begroting en daarmee het grootste financiële risico. Hoe blijven besturen in controle en hoe kunnen ze blijven sturen op de kwaliteit?

In deze workshop wordt u meegenomen in het proces van samenwerking tussen de besturen van PON, zonder dat zij hun autonomie te verliezen. Door een flexpool als loopbaaninstrument, bouwen aan een netwerk met VO en MBO en het bedrijfsleven zijn er nieuwe perspectieven ontstaan voor zittend personeel.

Locatie en bereikbaarheid

De bijeenkomst zal plaatsvinden bij NDC den Hommel in Utrecht. Het adres is:

NDC den Hommel
Kennedylaan 9
3533 KH Utrecht

Den Hommel is zowel met de auto als met het openbaar vervoer goed bereikbaar. U kunt voor de deur gratis parkeren.

Aanmeldformulier

Meld u snel aan via het aanmeldformulier. Mocht u onverhoopt niet kunnen komen, dan horen wij dat graag. Wij kunnen dan mogelijk iemand anders blij maken met uw plaats. Na versturen van het aanmeldformulier ontvangt u een automatische ontvangstbevestiging. Wij gaan ervan uit dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd.

Aanmeldformulier

Meld u snel aan via het aanmeldformulier!

Geef uw eerste, tweede en derde voorkeur aan. Bij de indeling wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met uw voorkeuren.

Website leerlingendaling: gebruikersonderzoek

De website www.leerlingendaling.nl biedt nieuws en praktijkvoorbeelden over hoe schoolbesturen en scholen inspelen op leerlingendaling. Om het nieuwsaanbod, de voorbeelden en praktische handreikingen nog beter te laten aansluiten bij de informatiebehoefte van betrokken partijen, is een online enquête opgesteld. Uw mening wordt zeer gewaardeerd. Het invullen van de enquête neemt maximaal 10 minuten van uw tijd in beslag. De enquête  sluit op 8 juli. Alvast veel dank voor uw moeite!

Vragen

Mocht u nog vragen hebben over deze bijeenkomst, dan kunt u contact opnemen met Charlotte Verheij, via lld@minocw.nl.