Elf Nederlandse erfgoederen potentieel werelderfgoed

Elf Nederlandse erfgoederen zijn zodanig uitzonderlijk en universeel van waarde, dat ze een plaats verdienen op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Staatssecretarissen Zijlstra (OCW) en Bleker (EL&I) nemen het advies van de Commissie Herziening Voorlopige Lijst werelderfgoed over door deze erfgoederen op de Voorlopige Lijst te zetten.

Het gaat om het Bonaire Marine Park, het Eise Eisinga Planetarium in Franeker, de nederzettingen Veenhuizen, Frederiksoord en Wilhelminaoord van de Koloniën van Weldadigheid in Drenthe, de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Noordoostpolder, het Plantagesysteem West Curaçao, het Sanatorium Zonnestraal in Hilversum, het Teylers gebouw in Haarlem, de Van Nellefabriek in Rotterdam, de Romeinse rijksgrens Limes en het eiland Saba.  

Een plaats op de Voorlopige Lijst betekent dat het Rijk en de betrokken overheden, eigenaars en beheerders starten met de voorbereiding om deze erfgoederen de komende vijftien jaar te nomineren voor de Werelderfgoedlijst. Criteria daarbij zijn uitzonderlijke universele waarden, draagkracht en draagvlak voor de instandhouding. Dit kan betekenen dat niet alle erfgoederen die nu worden opgenomen op de Voorlopige Lijst ook daadwerkelijk worden voorgedragen bij UNESCO.  Het Werelderfgoedcomité van UNESCO besluit of het de erfgoederen opneemt op de werelderfgoedlijst.

De komende jaren worden als eerste drie de Van Nellefabriek, het Teylers en het plantagesysteem West Curaçao voorgedragen. Tot nu toe staan er negen erfgoederen uit Nederland en Curaçao op de Werelderfgoedlijst. Als laatste zijn het natuurgebied de Waddenzee en de Amsterdamse grachtengordel opgenomen.

“Een plaats op de Werelderfgoedlijst betekent een wereldwijde erkenning van de culturele en natuurlijke waarde van een gebouw, plaats of gebied. Het vertelt het verhaal van de Nederlandse geschiedenis, is een bekroning op jarenlang zorgvuldig beheer en versterkt de toeristische aantrekkingskracht,’’ aldus staatssecretaris Zijlstra.