Oproep nominaties Joke Smit-prijs 2011

Minister van Bijsterveldt doet een oproep om kandidaten voor te dragen voor de Joke Smit-prijs en de Aanmoedigingsprijs vrouwenemancipatie, die dit jaar in het teken staan van de ‘veiligheid en weerbaarheid van vrouwen en meisjes’.

Met het uitreiken van de Joke Smit-prijs onderstreept de regering de betekenis van emancipatie als onderdeel van het algemene regeringsbeleid en het belang dat zij hecht aan de bevordering van de emancipatie in de Nederlandse samenleving. De regeringsprijs is vernoemd naar Joke Smit (1933 – 1981) die een vooraanstaande rol heeft vervuld in de vrouwenemancipatiebeweging. Met de prijs onderstreept de regering de betekenis van emancipatie in Nederland. De prijs wordt dit jaar voor de 13e keer uitgereikt.

Voor de Joke Smit-prijs 2011 is dit jaar het thema ‘veiligheid en weerbaarheid van vrouwen en meisjes’ vastgesteld. Veel meisjes en vrouwen in Nederland hebben te maken met onveiligheidsgevoelens en geweld. Meisjes lopen een veel groter risico dan jongens om slachtoffer te worden van seksueel geweld. Kwetsbare meisjes kunnen slachtoffer worden van loverboys, waarbij ze ernstig worden misleid en misbruikt voor geldelijk gewin. De impact daarvan op het leven van het slachtoffer is zeer groot. Bij de meest ernstige vorm van partnergeweld zijn vrouwen bijna altijd slachtoffer en mannen dader. Machtsverschillen en stereotiepe denkbeelden hangen hiermee samen.

Het kabinet streeft er naar de veiligheid en weerbaarheid van vrouwen en meisjes te vergroten en discriminatie, intimidatie en geweld tegen meisjes krachtig te bestrijden mede met als doel om ernstige vormen van misbruik zoals loverboy-problematiek te voorkomen.

De jury bestaat uit Renée Römkens (voorzitter, hoogleraar victimologie/ interpersoonlijk geweld), Mariëtte Christophe (programmaleider huiselijk geweld en de politietaak) en Martijntje Smits (bestuurslid Stichting Zijweg). 

De Joke Smit-prijs

De Joke Smit-prijs 2011 wordt toegekend aan een persoon, groep of instelling die een fundamentele bijdrage levert of heeft geleverd aan het belang van de emancipatie van vrouwen en meisjes in de samenleving. De prijs bestaat uit een geldbedrag van 10.000 euro en een kunstvoorwerp.

Wie komt in aanmerking voor de Joke Smit-prijs 2011?

De Joke Smit-prijs 2011 is een oeuvreprijs en een kroon op het werk van een persoon, groep of instelling die zich verdienstelijk gemaakt heeft voor de emancipatie van vrouwen. De winnaar levert of leverde een fundamentele bijdrage aan de veiligheid en weerbaarheid van vrouwen en meisjes in de Nederlandse samenleving en daarmee aan de vrouwenemancipatie. De prijs wordt niet toegekend aan personen, groepen of instellingen die de prijs al eens hebben ontvangen of daarvoor in 2011 subsidie van het Rijk hebben ontvangen. Evenmin kan de prijs naar een persoon, die deel uitmaakt van de jury.

De Aanmoedigingsprijs voor vrouwenemancipatie

Deze prijs is een aanmoediging voor een persoon, groep of instelling zich op inspirerende wijze veelbelovend inzet of recent ingezet heeft voor de veiligheid en weerbaarheid van vrouwen en meisjes. Bijvoorbeeld door het initiëren van een baanbrekend initiatief, door een inspirerend voorbeeld te zijn of door een bijzonder of veelbelovend resultaat bereikt te hebben. De prijs bestaat uit een geldbedrag van 1.000 euro. De prijsuitreking vindt plaats op dinsdag 20 december.

Hoe kunt u iemand voordragen voor de Joke Smit-prijs of aanmoedigingsprijs?

U kunt iemand voordragen door het voordrachtformulier in te vullen en dit per post of per mail op te sturen naar het secretariaat van de jury. De voordrachtformulieren treft u hiernaast aan. Voordrachten kunnen ingestuurd worden tot 25 november 2011. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.