Slob: ‘De organisatie rondom schoolexamens moet beter’

De Onderwijsinspectie heeft tekortkomingen rondom schoolexamens gevonden op 60 van de 104 scholen die onderzocht zijn. Minister Slob (onderwijs) noemt deze resultaten ‘verontrustend, maar niet onverwacht. Scholen moeten hun verantwoordelijkheid nemen. De organisatie rondom schoolexamens moet beter.’ In oktober heeft minister Slob al maatregelen aangekondigd om de organisatie van schoolexamens te verbeteren. Volgens de Inspectie onderschrijft hun onderzoek het belang van deze maatregelen.

Maatregelen

In oktober heeft de minister scholen opgeroepen de schoolexamens beter te organiseren. Naar aanleiding van examenvoorvallen uit 2018 en 2019 zijn er verschillende maatregelen genomen. Zo moet iedere school een examensecretaris hebben en is een examencommissie verplicht op alle scholen.

Tekortkomingen hersteld

De onderwijsinspectie is in het onderzoek geen school tegengekomen met problemen die qua omvang vergelijkbaar zijn met de situatie zoals bij VMBO Maastricht. De gevonden tekortkomingen zijn inmiddels hersteld. Zo waren er bij sommige scholen fouten gemaakt bij het afnemen van schoolexamens.

Toezicht scholen

De inspectie let bij iedere school die ze bezoeken op het examenreglement en de uitvoering daarvan. Ook de VO-raad houdt in de gaten hoe het gaat met de schoolexamens op scholen. De inspectie voert dit themaonderzoek over drie jaar opnieuw uit.