Minder scholen gesloten dan in december

Op de laatste peildatum 31 maart waren 35 basisscholen en 3 scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs gesloten vanwege het coronavirus, en 3 middelbare scholen. Dat is 0,5% van de basisscholen en (voortgezet) speciaal onderwijs, en 0,2% van de middelbare scholen. Op 15 december, vlak voor de volledige scholensluiting, waren dit nog 45 basisscholen, 14 scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en 37 vestigingen van middelbare scholen. Dat blijkt uit het meldpunt scholensluiting van de Inspectie.

Minister Slob: “Het is ontzettend vervelend voor leerlingen, en zeker ook voor onderwijspersoneel, dat er soms klassen naar huis moeten worden gestuurd. Het is hard werken om dan het onderwijs op afstand weer op te starten. Maar ondanks alle maatregelen die nodig zijn tegen het coronavirus, krijgen leerlingen zo vaak als mogelijk is fysiek onderwijs. Dat is belangrijk, want op school leren leerlingen het beste. Ik vind het fantastisch om te zien hoe scholen dat voor elkaar weten te krijgen in deze moeilijke tijden.”

Helft van de week fysiek les

Uit het aanvullende peilingsonderzoek onder ruim 38% van de scholen blijkt dat middelbare scholieren zo’n 2,5 dag per week fysiek les krijgen en 2 dagen onderwijs op afstand. Dat is ruim meer dan de minimaal één dag per week fysiek les die bij de heropening van de scholen is afgesproken

Maatregelen tegen corona

Uit datzelfde onderzoek blijkt dat nagenoeg alle middelbare scholen maatregelen tegen corona treffen. Op 85% van de scholen worden klassen gesplitst, 60% werkt met vaste subgroepen en 39% spreidt de pauzes. Bijna één op de vier scholen gebruikt externe ruimtes. 

Meer lesuitval basisscholen

Waarschijnlijk vanwege het aangescherpte bron- en contactonderzoek en quarantaine-adviezen voor kinderen tot 12 jaar, is de lesuitval op basisscholen toegenomen. Op een basisschool was er begin maart in een leerjaar 11% kans op lesuitval vanwege het coronavirus, terwijl dat in december nog 6% was. In 95% van deze gevallen krijgen de leerlingen dan onderwijs op afstand, waar dat in december nog 84% was.

Bijna alle leerlingen in beeld

Ook blijkt uit het onderzoek dat het aantal leerlingen dat langdurig niet naar school gaat vanwege corona-gerelateerde redenen zeer beperkt is. Op een gemiddelde basisschool gaat het per leerjaar om 0,24 leerlingen. Gemiddeld zijn per middelbare school 0,21 scholieren niet in beeld.

Rapportages

De volledige rapportages zijn te vinden op https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/12/03/continuiteit-onderwijs-tijdens-corona.