Benoemingen in Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie

Anka Mulder, Jolanda Kluin en Vinod Subramaniam worden lid van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI). De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht voor benoeming op voorstel van minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De benoeming gaat in per 1 december 2022 voor een periode van vier jaar.

Drie nieuwe raadsleden

Anka Mulder is voorzitter van het College van Bestuur van Saxion. Mulder studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze werkte een aantal jaren in het buitenland en startte in 2003 bij de Technische Universiteit Delft. Daar was ze van 2013-2017 vice-voorzitter van het College van Bestuur en verantwoordelijk voor het onderwijs en de bedrijfsvoering. Sinds 2019 is Mulder ook bestuurder van de Vereniging van Hogescholen met de aandachtsgebieden: onderzoek, digitalisering en SDG’s. 

Jolanda Kluin is hartchirurg. Kluin is opgeleid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en het Erasmus MC en promoveerde in Rotterdam. Zij is sinds 2015 werkzaam bij de afdeling Cardiothoracale Chirurgie van het Amsterdam UMC/AMC. Kluin is tevens hoogleraar Translational Cardiothoracic Surgery aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam. Van 2006 tot 2014 werkte zij in het UMC Utrecht. Per 1 februari 2023 zal zij beginnen als afdelingshoofd Cardiothoracale Chirurgie in het Erasmus MC Rotterdam.

Vinod Subramaniam is voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Twente. Subramaniam studeerde elektrotechniek aan Cornell University en promoveerde in de technische natuurkunde. Vervolgens werkte hij voor verschillende wetenschappelijke instituten, zoals het Max Planck Institute for Biophysical Chemistry in Duitsland, met een uitstapje naar het bedrijfsleven bij AstraZeneca. Hij was als hoogleraar nanobiophysics verbonden aan de Universiteit Twente en was wetenschappelijk directeur van het Twentse instituut MIRA voor Biomedische Technologie en Technische Geneeskunde, tegenwoordig bekend als TechMed Centre. Hij is daarna directeur van het FOM-instituut AMOLF geweest en vervolgens rector magnificus aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie

De AWTI is een onafhankelijke adviesraad van de regering en het parlement. De raad bestaat uit tien deskundigen uit de wetenschappelijke wereld, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Samen geven zij onafhankelijk advies over wetenschappelijke, technologische en innovatieve ontwikkelingen en het overheidsbeleid daarbij. De adviezen van de AWTI zijn gebaseerd op grondig onderzoek en ervaring uit de praktijk. De raadsleden worden ondersteund door raadmedewerkers. Met deze adviezen maakt de AWTI het de Nederlandse overheid makkelijker beleidskeuzes te maken waardoor wetenschap, technologie en innovatie voor de Nederlandse samenleving tot nog meer impact kan leiden.