Fair pay verplicht voor rijksgesubsidieerde culturele instellingen

Culturele instellingen die vanuit de Basisinfrastructuur (BIS) geld van de Rijksoverheid ontvangen, moeten in de komende subsidieperiode werk maken van eerlijke beloning. Dat betekent onder meer dat zij zich moeten aansluiten bij collectieve tariefafspraken voor de beloning van bijvoorbeeld artiesten, technici en makers.

De positie van werkenden in de culturele en creatieve sector is zeer kwetsbaar, blijkt onder meer uit onderzoek van de SER en de Raad voor Cultuur. Staatssecretaris Uslu neemt maatregelen om dit te verbeteren. Een belangrijk onderdeel daarvan is eerlijke beloning voor mensen die werkzaam zijn in deze sector. In de komende BIS-periode, die loopt van 2025 t/m 2028, trekt staatssecretaris Uslu hier jaarlijks € 34,1 miljoen voor uit. 

Staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media): “Mensen die in de culturele en creatieve sector werken, doen dat vaak vanuit hun passie en betrokkenheid. Maar zij moeten ook gewoon een fatsoenlijke boterham kunnen verdienen. Daarom roep ik ook andere overheden en commerciële partijen op om hiermee aan de slag te gaan. Samen kunnen we zorgen voor een normale, gezonde arbeidsmarktpositie van makers, technici en andere werkenden in de culturele sector.”

Op dit moment lopen er ook verschillende pilots in aanloop naar 2025, waar € 19,1 miljoen euro per jaar voor beschikbaar is. Zo is er bijvoorbeeld een regeling om culturele organisaties te helpen mensen in vaste dienst te nemen, in plaats van op onvrijwillige freelancebasis of met tijdelijke contracten. Daarmee hebben in de eerste maanden van dit jaar 100 mensen een vast contract gekregen. Een pilot om zzp’ers te stimuleren een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten, blijkt succesvol: in 6 maanden tijd is er al 4.000 keer gebruik van gemaakt.

De culturele en creatieve sector is een van de sectoren waar het kabinet inzet op duurzame arbeidsrelaties, naast zorg, onderwijs en kinderopvang.