Programma Ontwikkelkracht

Het programma Ontwikkelkracht wordt gefinancierd uit het Nationaal Groeifonds. Met de middelen uit het fonds wordt de komende 10 jaar op grootschalige wijze geïnvesteerd in het lerend vermogen en de kennisinfrastructuur van het onderwijs.

Uitdaging programma Ontwikkelkracht

‘Wij willen het beste onderwijs voor elke leerling in Nederland’. In het programma Ontwikkelkracht gaan we die uitdaging aan. En dat doen we samen! Het programma is tot stand gekomen vanuit een brede coalitie van partijen uit het onderwijsveld en de wetenschap om de kwaliteit van het onderwijs in Nederland duurzaam te verbeteren.

Benieuwd naar ons voorstel? U leest dit op de website Nationaal Groeifonds.

Waarom is Ontwikkelkracht nodig?

De beste ontwikkeling voor je leerling, dat is wat je als leraar altijd voor ogen hebt. En als schoolleiding wil je kwalitatief en passend onderwijs verzorgen. Vanuit betrokkenheid, vanuit ambitie, vanuit passie voor het vak. Maar de werkdruk in het onderwijs is hoog en kennis over wat werkt is niet altijd direct beschikbaar. Goede ideeën en ambities blijven daardoor al snel liggen. Er is een toenemende kansenongelijkheid op de arbeidsmarkt. En de interesse voor het beroep van leraar loopt terug. Hoog tijd om structurele verandering in het funderend onderwijs mogelijk te maken.

Hoe pakken we het aan?

Ontwikkelkracht start in de onderwijspraktijk en biedt ruimte, tijd en kennis om het vakmanschap te versterken. Door de kracht van het vakmanschap te bundelen met inzichten uit onderzoek. In een aanpak waar de leraar, schoolleider en leerling echt van profiteert. Daarbij staat co-creatie, een lerende aanpak en ‘evidence-informed’ werken centraal en is ons uitgangspunt altijd dat het van, met én voor de scholen is.

Vanuit Ontwikkelkracht wordt intensief samengewerkt met organisaties die het programma mee helpen uitwerken en uitvoeren. Dit zijn: 

 • Groeikracht en Transformatieve School;
 • NRO; 
 • Education Lab.

Wat gaan we doen?

Ontwikkelkracht werkt aan 4 pijlers:

 • Onderzoeks- en verbetercultuur
  We versterken de onderzoeks- en verbetercultuur op scholen door beproefde verbeteraanpakken aan te bieden. (Groeikracht en Transformatieve School).
 • Kennisdeling
  We maken bruikbare kennis en onderzoek makkelijk toegankelijk en beschikbaar voor onderwijsprofessionals (NRO).
 • Onderzoek in co-creatie
  We organiseren co-creatielabs waarin op specifieke thema’s onderwijsprofessionals en onderzoekers samen versneld complexe vraagstukken uit de praktijk op gaan lossen (Educationlab).
 • Expertscholen Ontwikkelkracht
  We ondersteunen scholen die een evidence-informed werkwijze succesvol toepassen, om hun kennis en kunde met andere scholen te delen. Zo creëren we een netwerk van ambassadeurs en expertleerkrachten, schoolleiders en schoolteams.

Programmabureau Ontwikkelkracht

Het programma is net uit de startblokken. Vanuit het programmabureau wordt de komende maanden onder meer gewerkt aan een handig loket waar scholen terecht kunnen met hun kennis- en ontwikkelvragen en een website waar je actuele informatie kunt vinden over het programma. Het bureau zorgt daarnaast voor de samenhang binnen het programma.

Meedoen met Ontwikkelkracht?

Het meest bijzondere aan Ontwikkelkracht is dat het een duurzame investering in kennis voor en over het onderwijs is. En dat de onderwijsprofessional met de wetenschapper aan het roer staat. Zij werken samen zodat uiteindelijk op de scholen duurzaam een lerende cultuur ontstaat. Ontwikkelkracht is dan ook van, met en voor scholen. Om deelname aan het programma makkelijk, eenvoudig en aantrekkelijk te maken, krijgen scholen hiervoor een tegemoetkoming in de kosten. Hiervoor komt op 1 juni 2023 de subsidieregeling Ontwikkelkracht voor de eerste scholen beschikbaar. Hiervoor kun je nu al een verkennend gesprek aanvragen via een intakeformulier.


Wil je hier meer over weten? Neem dan gerust contact op via: ontwikkelkracht@minocw.nl.